Lĩnh vực hoạt động
Khoan thăm dò, khoan địa chất công trình
Đo đạc bản đồ, đo đạc công trình
Khoan giếng khai thác nước ngầm. Xử lý nước ngầm và nước bề mặt cấp cho sinh hoạt và sản xuất
Xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp
Sản xuất, chế biến và kinh doanh vật liệu, thiết bị lọc nước
Sản xuất nước tinh khiết đóng bình
Hình ảnh dự án thực hiện
Công nghệ
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP

 SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

 

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Nguồn tin    Ducvietco.con.vn
Các tin khác

Số lượt truy cập: 0
DUC VIET ENVIRONMENT TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED
 
co nhan tao, cỏ nhân tạo sân vườn, biển quảng cáo, làm biển quảng cáo,